SỈ PHỤ LIỆU HOA & PHỤ KIỆN NGÀNH HOA

 • grid
Sắp xếp theo:
  Giấy Mờ Sọc Mưa

  Giấy Mờ Sọc Mưa

  Giấy Mờ Sọc Mưa Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Hồng Phấn
  • Hồng Cam
  • Trắng
  • Tím
  • Bạc
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Mẫu Tròn

  Giấy Bóng Mờ Mẫu Tròn

  Giấy Bóng Mờ Mẫu Tròn Chọn lựa sản phẩm
  • Viền Bạc
  • Viền Hồng
  • Viền Xanh
  • Viền Trắng
  • Viên Đen
  • Viền Gold
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Tuyết

  Cuộn Lưới Tuyết

  Cuộn Lưới Tuyết Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Sen
  • Tím Nhạt
  • Hồng Nhạt
  • Trắng
  • Vàng
  • Cam
  • Đỏ
  • Xanh Nhạt
  • Xanh Coban
  • Tím Đậm
  • Xanh Cốm
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Tám Sắc Rẽ Quạt

  Giấy Bóng Mờ Tám Sắc Rẽ Quạt

  Giấy Bóng Mờ Tám Sắc Rẽ Quạt Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Phấn
  • Tím
  • Xanh Dương
  • Xám
  • Nâu Đồng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Màu Trơn

  Giấy Bóng Màu Trơn

  Giấy Bóng Màu Trơn Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Đen
  • Màu Trắng Mờ
  • Màu Hồng Nhạt
  • Màu Tím Nhạt
  • Màu Xanh Coban
  • Màu Đỏ
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Ruy Băng Chữ Forever Love 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Forever Love 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Forever Love 2.5cm Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Đen
  • Màu Đỏ Đô
  • Màu Xám Bạc
  • Màu Kem
  • Màu Nude
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Báo Chữ Love (50 tờ)

  Giấy Báo Chữ Love (50 tờ)

  Giấy Báo Chữ Love (50 tờ) Chọn lựa sản phẩm
  • Chữ Đen
  • Chữ Đỏ
  • Chữ Nâu
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Kính Có Viền

  Giấy Bóng Kính Có Viền

  Giấy Bóng Kính Có Viền Chọn lựa sản phẩm
  • Viền Đen
  • Viền Trắng
  • Viền Vàng
  • Viền Tím
  • Viền Bạc
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mờ Viền Ngang

  Giấy Mờ Viền Ngang

  Giấy Mờ Viền Ngang Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Trắng
  • Hồng
  • Tím
  • Xanh
  • Bạc
  • Đồng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mờ Viền Ren

  Giấy Mờ Viền Ren

  Giấy Mờ Viền Ren Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Tím
  • Xanh
  • Hồng
  • Trắng
  • Trắng Viền Đen
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mờ Viền Tim

  Giấy Mờ Viền Tim

  Giấy Mờ Viền Tim Chọn lựa sản phẩm
  • Trắng
  • Hồng Phấn
  • Tím Nhạt
  • Xanh Dương Nhạt
  • Xám
  • Đen
  • Đỏ
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Sọc Bản Lớn

  Giấy Sọc Bản Lớn

  Giấy Sọc Bản Lớn Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Sọc Trắng
  • Vàng Sọc Đen
  • Tím Sọc Trắng
  • Xanh Sọc Trắng
  • Trắng Sọc Đen
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Chấm Bi

  Cuộn Lưới Chấm Bi

  Cuộn Lưới Chấm Bi Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Nâu
  • Tím Mận
  • Xanh Rêu
  • Tím Nhạt
  • Hồng Nhạt
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Viền Chấm Bi

  Giấy Viền Chấm Bi

  Giấy Viền Chấm Bi Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Hồng Phấn
  • Xanh Navy
  • Tím
  • Cam Nude
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mờ Viền Đứt

  Giấy Mờ Viền Đứt

  Giấy Mờ Viền Đứt Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Xanh Dương
  • Tím Đậm
  • Tím Cà
  • Hồng Phấn
  • Cam Nhạt
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Viền Chữ

  Giấy Bóng Mờ Viền Chữ

  Giấy Bóng Mờ Viền Chữ Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Xanh Rêu
  • Xám
  • Tím
  • Hồng Nude
  • Hồng Phấn
  • Xanh Nhạt
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Báo Chữ Nhỏ (50 tờ)

  Giấy Báo Chữ Nhỏ (50 tờ)

  Giấy Báo Chữ Nhỏ (50 tờ) Chọn lựa sản phẩm
  • Chữ Đen
  • Chữ Đỏ
  • Chữ Nâu
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Ruy Băng Ba Sọc 2.5cm

  Ruy Băng Ba Sọc 2.5cm

  Ruy Băng Ba Sọc 2.5cm Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Đỏ
  • Màu Tím
  • Màu Xanh
  • Màu Hồng
  • Màu Xám
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Viền Sọc Chéo

  Giấy Viền Sọc Chéo

  Giấy Viền Sọc Chéo Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Navy
  • Trắng Đen
  • Xanh Cốm
  • Xanh Dương
  • Hồng Phấn
  • Tím Mận
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Vãi Bố Viền Ren

  Cuộn Vãi Bố Viền Ren

  Cuộn Vãi Bố Viền Ren Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Gi
  • Màu Xám
  • Màu Xám Bạc
  • Màu Nâu Đà
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Nửa Kiếng

  Giấy Bóng Mờ Nửa Kiếng

  Giấy Bóng Mờ Nửa Kiếng Chọn lựa sản phẩm
  • Tím
  • Nude
  • Trắng
  • Đen
  • Xanh
  • Hồng Phấn
  • Hồng Cam
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Viền Thổ Cẩm

  Giấy Bóng Viền Thổ Cẩm

  Giấy Bóng Viền Thổ Cẩm Chọn lựa sản phẩm
  • Xám
  • Trắng
  • Xanh Dương
  • Đen
  • Tím
  • Hồng Phấn
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Cứng Gói Hoa

  Cuộn Lưới Cứng Gói Hoa

  Cuộn Lưới Cứng Gói Hoa Chọn lựa sản phẩm
  • Xám
  • Đen
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gói Sọc Nhuyễn

  Giấy Gói Sọc Nhuyễn

  Giấy Gói Sọc Nhuyễn Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Phấn
  • Trắng
  • Hồng Cam
  • Xanh Nhạt
  • Màu Giấy Báo
  • Xám
  • Xanh Dương
  • Đen
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mờ Chữ Tiếng Anh

  Giấy Mờ Chữ Tiếng Anh

  Giấy Mờ Chữ Tiếng Anh Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Trắng
  • Hồng
  • Đỏ
  • Tím
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Chấm Bi Loang

  Giấy Bóng Mờ Chấm Bi Loang

  Giấy Bóng Mờ Chấm Bi Loang Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Ruốc
  • Xanh Ngọc
  • Xanh Rêu
  • Xám Đậm
  • Trắng Xám
  • Trắng Xanh
  • Hồng Phấn
  • Hồng Nude
  • Xanh Dương
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Hình khối

  Giấy Bóng Mờ Hình khối

  Giấy Bóng Mờ Hình khối Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Xanh Lá
  • Xanh Dương
  • Hồng Phấn
  • Xám
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ Chữ Nhỏ

  Giấy Bóng Mờ Chữ Nhỏ

  Giấy Bóng Mờ Chữ Nhỏ Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Hồng
  • Trắng
  • Gold
  • Tím
  • Bạc
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gói Hoa Hai Mặt 3 Sọc

  Giấy Gói Hoa Hai Mặt 3 Sọc

  Giấy Gói Hoa Hai Mặt 3 Sọc Chọn lựa sản phẩm
  • Đỏ Mận
  • Đỏ Gold
  • Xanh Lá
  • Xám Hồng
  • Xám Nude
  • Nâu Nhạt
  • Phấn Xám
  • Phấn Gold
  • Đen Gold
  • Tím Nude
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Mắt Cáo Ánh Nhũ

  Cuộn Lưới Mắt Cáo Ánh Nhũ

  Cuộn Lưới Mắt Cáo Ánh Nhũ Chọn lựa sản phẩm
  • Nhũ Bạc
  • Nhũ Gold
  • Nhũ Đen
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Viền Đen Love

  Giấy Viền Đen Love

  Giấy Viền Đen Love Chọn lựa sản phẩm
  • Xám Đậm
  • Tím Đậm
  • Xanh Xám
  • Trắng
  • Xanh Dương
  • Hồng Cam
  • Hồng Phấn
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Ruy Băng Chữ Happy 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Happy 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Happy 2.5cm Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Đen
  • Màu Đỏ
  • Màu Nude
  • Màu Hồng
  • Màu Tím
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Ruy Băng Chữ Alway By Your Side 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Alway By Your Side 2.5cm

  Ruy Băng Chữ Alway By Your Side 2.5cm Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Đỏ
  • Hồng Nude
  • Hồng Phấn
  • Tím Nhạt
  • Kem
  • Xanh Dương Đậm
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Viền Tam Giác

  Giấy Viền Tam Giác

  Giấy Viền Tam Giác Chọn lựa sản phẩm
  • Default Title
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Viền Chữ Chấm Bi

  Giấy Viền Chữ Chấm Bi

  Giấy Viền Chữ Chấm Bi Chọn lựa sản phẩm
  • Trắng Viền Gold
  • Đen
  • Xanh Navy
  • Xám
  • Hồng Phấn
  • Hồng Cam
  • Trắng Viền Đen
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Nhện

  Cuộn Lưới Nhện

  Cuộn Lưới Nhện Chọn lựa sản phẩm
  • Đen
  • Đỏ
  • Tím
  • Hồng Phấn
  • Kem
  • Xanh Rêu
  • Trắng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gấm Mềm Chấm Bi

  Giấy Gấm Mềm Chấm Bi

  Giấy Gấm Mềm Chấm Bi Chọn lựa sản phẩm
  • Đen Vàng
  • Trắng Đen
  • Trắng Xám
  • Trắng Đô
  • Trắng Xanh
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Bóng Mờ 2 Sọc

  Giấy Bóng Mờ 2 Sọc

  Giấy Bóng Mờ 2 Sọc Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Ruốc
  • Trắng Sọc Đỏ
  • Xanh Navy
  • Trắng Sọc Xám
  • Xám
  • Nâu Nhạt
  • Đen
  • Trắng Sọc Đen
  • Hồng Dâu
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Mếch Sao

  Giấy Mếch Sao

  Giấy Mếch Sao Chọn lựa sản phẩm
  • Hồng Phấn
  • Hồng Sen
  • Đỏ Tươi
  • Xanh Nhạt
  • Trắng
  • Tím Cà
  • Tím Đậm
  • Xanh Rêu
  • Xanh Cốm
  • Xanh Coban
  • Đỏ Đô
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Hai Mặt Hạt Mưa

  Giấy Hai Mặt Hạt Mưa

  Giấy Hai Mặt Hạt Mưa Chọn lựa sản phẩm
  • Đỏ
  • Hồng Phấn
  • Xanh Dương
  • Xanh Nhạt
  • Hồng Tươi
  • Đỏ Đô
  • Nâu Đồng
  • Tím Nhạt
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Báo Xi Măng

  Giấy Báo Xi Măng

  Giấy Báo Xi Măng Chọn lựa sản phẩm
  • Màu kraff
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Hai Mặt Caro

  Giấy Hai Mặt Caro

  Giấy Hai Mặt Caro Chọn lựa sản phẩm
  • Đỏ
  • Hồng Nude
  • Hồng Phấn
  • Tím Nhạt
  • Xanh Navy
  • Đen
  • Hồng Sen
  • Xanh Cốm
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Cuộn Lưới Lỗ Tròn

  Cuộn Lưới Lỗ Tròn

  Cuộn Lưới Lỗ Tròn Chọn lựa sản phẩm
  • Xanh Navi
  • Hồng Phấn
  • Nude
  • Đen
  • Kem
  • Trắng
  • Tím
  • Đỏ
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Hai Mặt Báo

  Giấy Hai Mặt Báo

  Giấy Hai Mặt Báo Chọn lựa sản phẩm
  • Xanh Đen
  • Xám
  • Nâu Tím
  • Xanh Lá
  • Hồng Tím
  • Xám Hồng
  • Đen Nude
  • Vàng Hồng
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gói Hoa 2 Mặt Nền Chữ

  Giấy Gói Hoa 2 Mặt Nền Chữ

  Giấy Gói Hoa 2 Mặt Nền Chữ Chọn lựa sản phẩm
  • Đỏ Đô
  • Xanh Nhạt
  • Hồng Cam
  • Tím Nhạt
  • Hồng Phấn
  • Xanh Côm
  • Xanh Coban
  • Hồng Sen
  • Hồng Nude
  • Xanh Navy
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gói Hoa 2 Mặt

  Giấy Gói Hoa 2 Mặt

  Giấy Gói Hoa 2 Mặt Chọn lựa sản phẩm
  • Đỏ Đen
  • Đô Đỏ
  • Xám Hồng
  • Tím Da
  • Nâu Da
  • Phấn Dương
  • Tím Cà
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Giấy Gấm Vân Tròn

  Giấy Gấm Vân Tròn

  Giấy Gấm Vân Tròn Chọn lựa sản phẩm
  • Vàng Tươi
  • Xanh Dương
  • Tím Cà
  • Trắng
  • Xám Bạc
  • Đỏ
  • Xanh Navy
  • Hồng Phấn
  • Hồng Nude
  • Hồng Nhạt
  • Đen
  • Tím Đậm
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán
  Ruy Băng Chữ I Love You 1.5cm

  Ruy Băng Chữ I Love You 1.5cm

  Ruy Băng Chữ I Love You 1.5cm Chọn lựa sản phẩm
  • Màu Đen
  • Màu Đỏ Đô
  • Màu Tím Nhạt
  • Màu Kem
  • Màu Nude
  • Màu Hồng Nhạt
  Tổng tiền ước tính:0₫ Tổng tiền thanh toán trong giỏ : 0₫
  Thanh toán